Sportiviteit en respect bij E&O

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Ook E&O heeft een “beleid gewenst gedrag” met het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “beleid gewenst gedrag” is opgesteld voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging. In het “beleid gewenst gedrag” zijn eerst de definities gegeven van de gebruikte begrippen. De brede gedragscode van o.a. gewenst gedrag E&O wordt beschreven zodat alle betrokkenen weten welk gedrag gewenst is. Daarna wordt aangegeven wat de procedure is die gehanteerd kan worden binnen de vereniging als er zich klachten voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.

Wat te doen bij ongewenst gedrag

 • Probeer onderlinge problemen in eerste instantie samen op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn gedrag als
  ongewenst ervaren wordt. Als diegene rechtstreeks op zijn gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het gedrag een einde te maken.
 • Contact opnemen met een trainer of coach. Praat er in ieder geval over, bij voorkeur op korte termijn, om te voorkomen dat het erger wordt.
 • Contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon van E&O, Mini Hekkert.

Je kunt haar persoonlijk aanspreken of mailen: mini.hekkert@ziggo.nl

Taken van de vertrouwenscontactpersoon E&O

 • De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten E&O die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding.
 • De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (NHV, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert.
 • De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
 • De vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij.
 • De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van E&O in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.
 • De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
 • De vertrouwenscontactpersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van E&O.
 • De vertrouwenscontactpersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.
 • De vertrouwenscontactpersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht.

Bekijk hier het Beleid Gewenst Gedrag van E&O.

Gerelateerd nieuws

2 juni 2024

Mart Aalderink keert terug bij dames Misker E&O

Mart Aalderink keert terug naar Emmen en is het komende seizoen de nieuwe trainer/coach van de dames van Misker E&O. […]

30 april 2024

Journalist gezocht!

Een nieuwe presentatiegids over E&O? Wij kunnen wel hulp gebruiken! Hoe gaaf zou het zijn als onze vereniging verder onder […]

30 april 2024

Lijfsbehoud dames 1 in beeld

Onze dames winnen ook uit bij PSV Handbal. In Eindhoven werd het 23 – 30. Met nog 2 wedstrijden te […]