Sportiviteit en respect bij E&O

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Ook E&O heeft een “beleid gewenst gedrag” met het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “beleid gewenst gedrag” is opgesteld voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging. In het “beleid gewenst gedrag” zijn eerst de definities gegeven van de gebruikte begrippen. De brede gedragscode van o.a. gewenst gedrag E&O wordt beschreven zodat alle betrokkenen weten welk gedrag gewenst is. Daarna wordt aangegeven wat de procedure is die gehanteerd kan worden binnen de vereniging als er zich klachten voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.

 

Bekijk hier het Beleid Gewenst Gedrag van E&O.