Beste vrijwilliger,

Bedankt voor uw hulp! Onderstaand leest u de regels welke gehanteerd moeten worden bij wedstrijden.

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg eventueel voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiëne middelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.

Mondkapjes advies

 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Aankomst in de sporthal

 • Schud geen handen!
 • Bij de ingang van de sporthal staat een tafel met desinfectiemateriaal. Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sporthal.
 • Doe de gezondheidscheck & gastregistratie (scan de opgehangen QR code na binnenkomst)
 • Vermelding kleedkamerindeling aan het begin van de kleedkamergang.

Gedrag op het speelveld en van het publiek

 • Het is verboden om in de sporthal in groepsverband te zingen/schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  1. Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting,
   in een kring met het team).
  2. Overwinningsmomenten te vieren.
  3. High fives te geven.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren
 • Op de tribunes kunnen 2 pers. naast elkaar zitten op aangewezen plaatsen

Wedstrijdtafel (ordedienst)

 • Tijdens de ordedienst dienen de vrijwilligers ook 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
 • Zorg ervoor dat er altijd een desinfectiespray aanwezig is bij de wedstrijdtafel.
 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Kantine

Vanaf dinsdag 29 september zal de kantine gesloten zijn en zullen toeschouwers, op zowel trainings- als wedstrijddagen, helaas niet meer toegestaan zijn in de Oosting Arena.